درباره ما

نگاهی کوتاه به زندگی جامعه انسانی از ابتدا تا به امروز، فهرستی طولانی از مشکلات پایدار را در برابر ما قرار می‌دهد. به رغم تلاش‌های گوناگون و گسترده و پرزحمتی که اصلاح‌گران، نظریه‌پردازان و تلاش‌گران به ویژه در دوره معاصر انجام داده‌اند، سلسله‌ای از مشکلات اساسی جامعه‌ی بشری پایدار مانده‌اند. پس از گفتگو با بیش از چند صد نفر از نخبگان و مسئولین کشور، این فهم پدید آمد که کلید اصلی حل مسائل کشور، تغییر در شیوه حکمرانی و اداره جامعه و ورود توده مردم برای حل مسائل کشور است. لذا رسانه «حکمرانی مردم» به یاری خدا در نظر دارد جهت اصلاح شیوه حکمرانی و تحقق حکمرانی مردم، به عنوان “رسانه‌ای گفتمان‌ساز و مرجع در محتوای مردمی‌سازی” این خلاء را در حد امکان پوشش دهد.